SILENOS politika privatnosti

Svrha SILENOS politike privatnosti upoznavanje je kupaca, potencijalnih kupaca ili posjetitelja internetske stranice silenos-grijanje.com sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane društva SILENOS, trgovsko zastopniško podjetje d.o.o., Kozje 138a, 3260 Kozje, Slovenija, e-adresa info@silenos-grijanje.com (u daljnjem tekstu: tvrtka SILENOS ili ponuđač ili voditelj obrade osobnih podataka).

Tvrtka SILENOS cijeni vašu privatnost, zato vaše podatke uvijek pažljivo čuvamo.

Ova politika privatnosti može se bilo kada promijeniti ili dopuniti bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Korištenjem internetskih stranica ponuđača nakon promjene ili dopune pojedinac potvrđuje da se slaže s promjenama i dopunama.

Sve naše aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-1, Sl. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT, Sl. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.).

Politika privatnosti tiče se postupanja s informacijama koje ponuđač dobije od vas kada posjećujete ili koristite SILENOS internetsku stranicu ili mu ih posredujete na drugi način (tijekom kupnje preko telefona ili u SILENOS fizičkim trgovinama itd.)

Osobni podaci

Osobni je podatak informacija koja vas identificira kao određenog ili prepoznatljivog pojedinca. Pojedinac je prepoznatljiv onda kad ga je moguće neposredno ili posredno odrediti, naročito uz navođenje identifikacijskih podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, web identifikator ili uz navođenje jednog ili više čimbenika koji su značajni za pojedinčev fizički, fiziološki, genetski, duševni, gospodarski, kulturni ili društveni identitet.

Ponuđač, u skladu sa svrhom definiranom u nastavku ove politike privatnosti, prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, lokacija;
 • kontaktne podatke i podatke o vašoj komunikaciji s voditeljem obrade (e-adresa (e-mail), broj telefona, datum, sat i sadržaj komunikacije poštom ili e-mail komunikacije, datum, sat i trajanje telefonskih poziva, snimanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – način stjecanja člana, odnosno izvor preko kojeg je korisnik došao u kontakt s voditeljem obrade (internetska stranica i reklamna kampanja, odnosno akcija, pozivni centar, fizička trgovina);
 • podatke o korisnikovim kupnjama i izdanim računima (datum i mjesto kupnje, kupljeni artikli, cijene kupljenih artikala, ukupan iznos kupnje, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podatke o korisnikovom korištenju internetskog mjesta voditelja obrade (datumi i sati posjete internetskog mjesta, posjećene stranice, odnosno URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetskog mjesta, izvršene postavke na internetskom mjestu) te podatke o korištenju primljenih poruka (e-pošta, SMS) voditelja obrade;
 • podatke iz obrazaca koje je dobrovoljno ispunio korisnik, npr. u sklopu nagradnih igara ili korištenje konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno pruži ponuđaču prilikom zahtjeva za određenim uslugama koje te podatke zahtijevaju.

Ponuđač ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim ako mu vi to omogućite, odnosno date privolu, t.j. prilikom narudžbe proizvoda ili usluga, kad naručite primanje e-novosti, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kad za prikupljanje osobnih podataka postoji zakonska osnova ili ponuđač ima za obradu legitimni interes.

Vremensko razdoblje u kojem Ponuđač čuva prikupljene podatke detaljnije je definirano u poglavlju Čuvanje osobnih podataka ove Politike.

Svrhe obrade i osnove za obradu podataka

Ponuđač prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • privola pojedinca i
 • legitimni interes.

Obrada na temelju zakona i ugovornih odnosa

U slučaju da je davanje osobnih podataka ugovorna obveza koja je potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s ponuđačem, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke; u slučaju da ne osigurate osobne podatke, ne možete s ponuđačem sklopiti ugovor, a ne može vam ni ponuđač izvršiti uslugu, odnosno dostaviti proizvode po ugovoru jer nema potrebnih podataka za izvršenje ugovora.

Svrha obradeDetaljnije obrazloženje
Sklapanje i izvršenje ugovoraSklapanje i izvršenje ugovora sklopljenog s ponuđačem, uključujući ponuđačevo ispunjavanje vaših narudžbi (dostavu proizvoda i pružanje usluga), komunikaciju s vama, provjeru vaših plaćanja i ispunjavanje ostalih obaveza ponuđača i/ili vaših obaveza (legitimni interes ponuđača za obradu vaših osobnih podataka, članak 6. (1.) točka (f) GDPR).
Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i ostalim sadržajima preko e-maila ili SMS-a.U tvrtki SILENOS d.o.o. na temelju zakona ZEKom-1 (Zakon o elektroničkim komunikacijama Republike Slovenije, koji se provodi na temelju Direktive 2002/58 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002.) svoje kupce obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama i sadržajima. Kupac može bilo kada zahtijevati prekid takve komunikacije i obrade osobnih podataka.

Kupac može takvu komunikaciju bilo kada prekinuti preko poveznice za odjavu u primljenim porukama, ili pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Obrada na temelju legitimnog interesa

Ponuđač može podatke koji su mu potrebni obrađivati i na temelju legitimnog interesa, osim kada su iznad takvih interesa interesi ili temeljna prava pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci koji bi morali biti zaštićeni. U slučaju primjene legitimnog interesa ponuđač uvijek radi procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Svrha obradeDetaljnije obrazloženje
Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) u svrhu internih analiza prodaje, ponovnih kupnji, ukupnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije.U tvrtki SILENOS d.o.o. provodimo opću statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), na temelju koje provodimo interne analize prodaje, ponovnih kupnji i ukupnog ponašanja kupaca te pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost i optimiziramo svoje oglašavanje, npr.:

·        Pratimo prodaju po našim prodajnim kanalima (internet, trgovine, pozivni centar)

·        Pratimo koliko kupaca vrši ponovne kupnje, kako brzo i u kojoj vrijednosti.

·        Pratimo opće statističke prodajne podatke kao što su prosječna vrijednost košarice, broj proizvoda u narudžbi i slično.

·        Pratimo odazive na elektroničku poštu, SMS poruke, telefonske pozive i različite reklamne poruke (TV oglasi, radijski oglasi, internetski oglasi) i na temelju toga optimiziramo svoje oglašavanje (odlučujemo što, gdje, komu i kako oglašavati)

Takvo statističko praćenje omogućuje nam opću optimizaciju poslovanja i oglašavanja te na temelju toga ponudu cjenovno dostupnih proizvoda i usluga korisnicima.

Pristup vašim prošlim narudžbama i ostalim podacima od strane savjetnika u SILENOS pozivnom centru i trgovinama u svrhu pružanja bolje usluge i boljih ponudaPrilikom vašeg poziva u SILENOS pozivni centar (odnosno našeg izlaznog poziva vama) ili u slučaju vaše posjete SILENOS trgovini (ako ćete se i kad ćete se samostalno identificirati) naši prodajni savjetnici i savjetnici za podršku imaju pristup vašim zabilježenim podacima i povijesti kupnje, na temelju čega ćemo vam ponuditi bolju uslugu i prilagođenije ponude.

Ako to ne želite, možete takvu obradu podataka bilo kada prekinuti pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu u svrhu sprečavanja prijevaraMi u tvrtki SILENOS d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama na daljinu, čime utvrđujemo kada i koji kupci na daljinu nesrazmjerno naručuju proizvode uz plaćanje prilikom preuzimanja i zatim te proizvode ne preuzimaju, čime nam nastaje poslovna šteta koju želimo spriječiti.

Kad takve kupce identificiramo, u internetskoj im trgovini onemogućavamo naručivanje proizvoda uz plaćanje prilikom preuzimanja, ali im još uvijek ostavljamo mogućnost naručivanja proizvoda uz trenutno plaćanje karticama ili PayPal-om.

Automatska elektronička komunikacija s korisnikom na temelju njegovog, odnosno njezinog početka procesa internetske kupnjeMi u tvrtki SILENOS d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa potencijalnim kupcima koji su u košaricu za kupnju dodali izabrane proizvode, a nisu završili kupnju, povremeno šaljemo e-mail poruku o njihovoj nezavršenoj kupnji s ciljem pokušaja završetka kupnje, odnosno pružanja pomoći i informacija u svezi s tim.

Ako to ne želite, možete takvu obradu podataka bilo kada prekinuti pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Osnovno prilagođeno komuniciranje (preko e-maila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem preglednika, informacija na internetskom mjestu, društvenim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajimaU sklopu osnovnog prilagođenog komuniciranja (putem e-maila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem preglednika, informacija na internetskom mjestu, društvenih mreža) pokušavamo vam predstaviti odgovarajuće ponude, popuste i ostale sadržaje koji bi vam mogli biti zanimljivi na temelju vaših prošlih interakcija s nama.

Za to koristimo vaše sljedeće podatke:

·        Demografski podaci (spol, datum rođenja, odnosno starost, adresa)

·        Povijest vaših kupnji (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj kupnji)

·        Jednostavna obrada ponašanja na silenos-grijanje.com internetskim mjestima (pregled pojedinih proizvoda ili sadržaja koji može pokrenuti slanje prilagođenih poruka) bez korištenja tih podataka za stvaranje korisničkih profila

·        Vaši odazivi (otvaranje poruke, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo.

Pritom ne koristimo nikakvo poluautomatsko ili automatsko profiliranje, već samo izabiremo odgovarajuće skupove primatelja za pojedine poruke. Pritom se nikad ne posvećujemo podacima pojedinca, već radimo zajedničku obradu većih grupa.

O tim podacima ovisi koje ćete poruke primiti od nas:

·        Koje proizvode i sadržaje ćemo vam predstaviti (npr. dizajnerski radijatori, Wi-Fi termostati itd.), a da vam budu maksimalno zanimljivi

·        Kakvu ponudu ćete primiti (kupci s većim brojem ili frekvencijom kupnji kod SILENOS-a dobivaju bolje ponude)

·        Kako često ćemo vam slati poruke i preko kojih komunikacijskih kanala

Kupac može takvu komunikaciju bilo kada prekinuti preko poveznice za odjavu u primljenim porukama, ili pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i ostalim sadržajima putem telefonskih poziva i obične pošte.Mi u tvrtki SILENOS d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa kupce povremeno obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama, popustima i sadržajima i putem telefonskih poziva i obične pošte. Kupac može bilo kada zahtijevati prekid takve komunikacije i obrade osobnih podataka.

Kupac može takvu komunikaciju bilo kada prekinuti pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Korištenje Facebook alata za oglašavanje Facebook Custom Audiences („Facebook prilagođena publika“)Mi u tvrtki SILENOS d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa u internetskom oglašavanju koristimo i uslugu Facebook Custom Audiences („Facebook prilagođena publika“), i to ili u sklopu obavljanja osnovne prilagođene komunikacije na temelju svog legitimnog interesa ili u sklopu dobivene suglasnosti za komunikaciju s prilagođenim ponudama i sadržajima na temelju korisnikovog profila.

Ova usluga radi na sljedeći način:

1.  Vašu e-adresu, koju smo dobili tijekom vaše kupnje ili tijekom vašeg dobrovoljnog unosa, učitavamo na Facebook.

2.  Facebook uspoređuje vašu e-adresu i svoju korisničku bazu i utvrđuje jeste li korisnik Facebooka.

3.  Ako niste korisnik Facebooka, onda se s vašom e-adresom ne događa ništa i Facebook s njom ne obavlja nikakve aktivnosti.

4.  Ako ste korisnik Facebooka, Facebook će vas dodati na novostvorenu listu prilagođene publike koja će samo nama i isključivo nama omogućiti da toj grupi korisnika na Facebooku prikazujemo prilagođene oglase.

5.  Na temelju toga možemo vam na Facebooku prikazivati ciljane i prilagođene oglase kao i dodatne popuste.

To možete bilo kada prekinuti pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

 

 

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Ponuđač prikuplja i obrađuje (koristi) vaše osobne podatke i u sljedeće svrhe, kada za to date suglasnost:

 • pružanje pristupa i mogućnost korištenja internetskog računa kod ponuđača i ponuđačeve internetske trgovine te, zbog tehničkih razloga, administracije na ponuđačevoj internetskoj stranici,
 • pružanje pristupa posebnim informacijama koje su vam dostupne na internetskoj stranici ponuđača i na vašem internetskom računu/profilu kojeg osigurava ponuđač,
 • priprema i slanje personaliziranih e-novosti ako ste se na njih pretplatili,
 • slanje komercijalnih ponuda i ostalih sadržaja putem elektroničke pošte, SMS poruka, obične pošte ili telefonskih poziva, kada za to nema druge osnove i kad ste pristali na to,
 • sve ostale svrhe na koje posebno pristajete u suradnji s ponuđačem.

Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti

Na temelju vaše suglasnosti ponuđač provodi prilagođenu komunikaciju, koja se provodi putem različitih komunikacijskih kanala (putem e-maila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem internetskog preglednika, informacija na internetskom mjestu, društvenih mreža).

Budući da vam želimo omogućiti najbolje moguće ponude i sadržaje prilagođene točno vašim potrebama, uz vašu suglasnost oblikujemo profil koji je osnova za prilagođenu komunikaciju.

Za to koristimo vaše sljedeće podatke:

 • Demografski podaci (spol, datum rođenja, odnosno starost, adresa)
 • Povijest vaših kupnji (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj kupnji)
 • Odgovori u različitim SILENOS upitnicima na silenos-grijanje.com internetskim mjestima
 • Ponašanje na SILENOS internetskim mjestima (gledanje pojedinih proizvoda ili sadržaja, dodavanje proizvoda u košaricu za kupnju, online transakcije)
 • Vaši odazivi (otvaranje poruke, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo

O tom korisničkom profilu ovisi kakve sadržaje i ponude ćete od nas primati:

 • Koje proizvode i sadržaje ćemo vam predstaviti (npr. dizajnerski radijatori, Wi-Fi termostati itd.), a da vam budu maksimalno zanimljivi
 • Kakvu ponudu ćete primiti (kupci s većim brojem ili frekvencijom kupnji kod SILENOS-a dobivaju bolje ponude)
 • Kako često ćemo vam slati poruke i preko kojih komunikacijskih kanala

Ako ste za takvu obradu dali suglasnost i sada više to ne želite, takvu obradu podataka možete bilo kada prekinuti preko poveznice za odjavu u primljenim porukama ili pisanim zahtjevom na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Čuvanje osobnih podataka

Ponuđač će čuvati vaše osobne podatke samo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su osobni podaci prikupljeni i obrađivani (npr. za osiguranje pristupa i korištenja vašeg internetskog računa kod ponuđača i ponuđačeve internetske trgovine, za ponuđačevo izvršenje vaših narudžbi, provjeru vaših plaćanja i ispunjavanje ostalih obaveza ponuđača i/ili vaših obaveza, za osiguranje pristupa posebnim informacijama koje trebate da biste koristili pogodnosti SILENOS kluba, za ponuđačevo slanje e-novosti itd.).

Te osobne podatke koje Ponuđač obrađuje na temelju zakona, Ponuđač čuva u razdoblju koje je propisano zakonom.

Te osobne podatke koje Ponuđač obrađuje zbog izvršenja ugovornog odnosa s pojedincom, Ponuđač čuva tijekom razdoblja koje je potrebno za izvršenja ugovora i još 5 godina nakon njegova prestanka, osim u slučajevima kad između vas i Ponuđača dođe do spora u svezi s ugovorom; u tom slučaju Ponuđač čuva podatke još 5 godina nakon pravomoćnosti sudske ili arbitražne odluke ili nagodbe ili, ako spora nije ni bilo, 5 godina od mirnog rješavanja spora.

Te osobne podatke koje Ponuđač obrađuje na temelju osobne privole pojedinca ili legitimnog interesa, Ponuđač čuva trajno do opoziva te privole od strane pojedinca, odnosno zahtjeva za prekidom obrade. Ponuđač takve podatke briše prije opoziva samo kad je postignuta svrha obrade osobnih podataka (npr. ako Ponuđač prestane voditi svoj klub pogodnosti, on će sve osobne podatke prikupljene u tu svrhu izbrisati čak i ako pojedinac koji je pristao na obradu osobnih podataka u svrhu članstva u klubu pogodnosti nije napravio opoziv) ili ako tako propisuje zakon.

Nakon isteka razdoblja čuvanja voditelj obrade osobne podatke učinkovito i trajno briše i anonimizira, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i suglasni ste da ponuđač pojedine zadatke u svezi s vašim podacima može povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima obrade). Ugovorni izvršitelji obrade mogu povjerene podatke obrađivati isključivo u ime ponuđača, u granicama ponuđačeva ovlaštenja (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu s ciljevima definiranim u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni izvršitelji obrade s kojima ponuđač surađuje su:

 • računovodstveni servisi; odvjetnički uredi i ostali pružatelji pravnih savjeta;
 • pružatelji obrade podataka i analize;
 • održavatelji IT sustava;
 • pružatelji usluga slanja e-poruka (npr. Mailchimp i ostali);
 • pružatelji usluga platnih sustava kao što su Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i ostali);
 • pružatelji sustava za upravljanje odnosa s kupcima (npr. Microsoft);
 • pružatelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook).

Ponuđač neće vaše osobne podatke posredovati trećim neovlaštenim osobama.

Ugovorni izvršitelji obrade smiju osobne podatke obrađivati samo u okviru uputa voditelja obrade i ne smiju osobne podatke koristiti za ostvarivanje bilo kakvih osobnih interesa.

Voditelj obrade i korisnici ne prenose osobne podatke u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU i Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, osim u SAD – svi ugovorni izvršitelji obrade u SAD-u uključeni su u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

Vi nadzirete informacije o sebi koje šaljete. Ako odlučite da ponuđaču nećete slati svoje osobne podatke, onda nećete moći pristupiti nekim mjestima, odnosno funkcijama na internetskoj stranici.

Pojedinci koji se žele odjaviti iz SILENOS e-novosti, mogu nam to javiti na e-adresu info@silenos-grijanje.com. Ako se promijene vaši osobni podaci (poštanski broj, e-adresa, fizička adresa, telefonski broj), molimo vas da nas o promjenama obavijestite na e-adresu info@silenos-grijanje.com.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kad god pristupate internetskoj stranici, opći, neosobni podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na internetskoj stranici, posjećene stranice) automatski se bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenja privlačnosti naše internetske stranice i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Vaši podaci nisu predmet daljnje obrade i ne šalju se trećoj strani.

Kolačići

Kolačići su neprimjetne datoteke koje se privremeno pohranjuju na vaš tvrdi disk i omogućuju ponuđaču prepoznavanje vašeg računala kad sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Ponuđač koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija o korištenju internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih reklamnih aktivnosti.

Reklamni kolačići prate kako pojedinac koristi internetsku stranicu Ponuđača, osim ako se pojedinac ne složi s korištenjem kolačića na stranici.

Sigurnost

Ponuđač vodi veliku brigu o sigurnosti osobnih podataka. Vaši su podaci cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Privola maloljetne osobe u svezi s uslugama informacijskog društva

Maloljetne osobe do 16 godina ne bi smjele posredovati nikakve osobne podatke na internetskim stranicama ili drugačije bez dozvole (privole ili odobrenja) nositelja roditeljske odgovornosti za dijete (jednog roditelja ili skrbnika). Ponuđač neće nikada svjesno prikupljati osobne podatke od osoba za koje zna da su maloljetne (mlađe od 16 godina) ili ih na bilo koji način koristiti ili otkriti trećoj neovlaštenoj strani bez dozvole nositelja roditeljske odgovornosti za dijete.

Navedeno ne utječe na opće ugovorno pravo država članica kao što su pravila o valjanosti, oblikovanju i učinku ugovora u svezi s djetetom.

Ponuđač u takvim slučajevima korištenjem raspoložive tehnologije nastoji provjeriti je li nositelj roditeljske odgovornosti za dijete dao ili odobrio privolu.

Prava pojedinca u pogledu obrade podataka

Ako imate bilo kakva pitanja u svezi s našom politikom zaštite osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti bez zadrške. Pišite nam na info@silenos-grijanje.com ili nas nazovite na 091 799 45 71. Obavijestit ćemo vas na temelju vaših zahtjeva – pisano i u skladu s propisima.

Za osiguranje poštene i pregledne obrade imate kao pojedinac, na temelju propisa, sljedeća prava:

Pravo na opoziv privole: ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (u jednu ili više svrha), imate pravo tu svoju privolu bilo kada opozvati, a da to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se na temelju privole izvodila do njezinog opoziva.

Privola se može opozvati pisanom izjavom koja se šalje voditelju obrade na jedan od kontakata navedenih na internetskom mjestu https://silenos-grijanje.com/kontakt.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka nema za pojedinca nikakve negativne posljedice niti sankcije. Međutim, moguće je da nakon opoziva privole za obradu osobnih podataka voditelj obrade više neće moći pojedincu pružiti pojedine usluge ili više svojih usluga, ako se radi o uslugama koje se ne mogu pružiti bez osobnih podataka (npr. klub pogodnosti ili prilagođeno obavještavanje).

Pravo na pristup osobnim podacima: kao pojedinac imate pravo od ponuđača (voditelja obrade osobnih podataka) dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i, ako je to tako, pristup osobnim podacima i određene informacije (o svrsi obrade, o vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima čuvanja, odnosno kriterijima za određivanje razdoblja, o postojanu prava na ispravak ili brisanje podataka, prava na ograničenje i prigovor na obradu i prava na žalbu nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni kod nas, o postojanju automatskog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila, o razlozima, značaju i posljedicama takve obrade za vas te ostale informacije u skladu s člankom 15. GDPR-a);

Pravo na ispravak osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo osigurati da ponuđač bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke u svezi s vama. Kao pojedinac, imajući u vidu svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune podatke, uključujući podnošenje izjave o dopuni.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“): kao pojedinac imate pravo osigurati da ponuđač bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke u svezi s vama, a ponuđač mora bez nepotrebnog odgađanja izbrisati podatke kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili drugačije obrađeni,

(b) ako opozovete privolu, a za obradu ne postoji druga pravna osnova,

(c) ako prigovarate obradi, a za obradu ne postoje opravdani zakonski razlozi,

(d) podaci su obrađeni nezakonito,

(e) podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice koje vrijedi za ponuđača,

(f) podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Kao pojedinac u određenim slučajevima opisanim u članku 17. stavku 3. GDPR-a nemate pravo na brisanje podataka;

Pravo na ograničenje obrade: kao pojedinac imate pravo osigurati da ponuđač ograniči obradu kad postoji jedan od slučajeva:

(a) ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje ponuđaču omogućuje provjeru točnosti podataka,

(b) obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka, umjesto toga zahtijevate ograničenje njihovog korištenja,

(c) ponuđač više ne treba podatke u svrhu obrade, ali ih vi trebate za priznavanje, provođenje i obranu pravnih zahtjeva,

(d) uložili ste prigovor dok se ne provjeri jesu li pravni razlozi ponuđača jači od vaših razloga;

Pravo na prenosivost podataka: kao pojedinac imate pravo vaše osobne podatke koje ste posredovali ponuđaču primati u strukturiranom, opće upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo te podatke posredovati drugom voditelju obrade, a da vas ponuđač kojem su pruženi osobni podaci pritom ne sprečava, i to kada:

(a) se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i

(b) se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac u ostvarivanju navedenog prava na prenosivost imate pravo na to da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog voditelja obrade (ponuđača) drugome kada je to tehnički izvedivo:

Pravo na prigovor obradi: kao pojedinac, na temelju razloga povezanih s vašim posebnim položajem, uvijek imate pravo prigovarati obradi osobnih podataka koja je potrebna za izvršenje zadaća u javnom interesu ili u izvršenju javne ovlasti dodijeljene ponuđaču (članak 6. (1.) točka (e) GDPR) ili je potrebna zbog legitimnih interesa ponuđača ili treće osobe (članak 6. (1.) točka (f) GDPR), uključujući oblikovanje profila na temelju navedenih obrada; ponuđač prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže nužne legitimne interese za obradu koji su jači od vaših interesa, prava i sloboda, ili za priznavanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kad se osobni podaci obrađuju u svrhu prodaje, pojedinac uvijek ima pravo prigovarati obradi njegovih osobnih podataka u svrhu takve prodaje, uključujući oblikovanje profila, ukoliko je povezano s takvom neposrednom prodajom; kad pojedinac prigovara obradi u svrhu neposredne prodaje, ako se podaci više ne obrađuju u tu svrhu.

Kada se podaci obrađuju u znanstveno- ili povijesno- istraživačke svrhe ili statističke svrhe, pojedinac ima pravo iz razloga povezanih s njegovim posebnim položajem prigovarati obradi njegovih osobnih podataka, osim ako je takva obrada potrebna za izvršenje zadaće iz javnog interesa;

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu: bez posezanja za bilo kojim drugim (administrativnim ili drugim) pravnim sredstvom, imate kao pojedinac pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu, naročito u državi u kojoj imate stalno prebivalište, u kojoj je vaše radno mjesto ili u kojoj je navodno došlo do povrede (u Sloveniji je to Povjerenik za informiranje), ako mislite da obrada vaših osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Bez posezanja za bilo kojim drugim (administrativnim ili izvansudskim) sredstvom imate kao pojedinac pravo na učinkovito pravno sredstvo, i to protiv obvezujuće odluke nadzornog tijela u svezi s njom, i u slučaju kad nadzorno tijelo nije razmotrilo vašu žalbu ili vas u roku od tri mjeseca nije obavijestilo o stanju predmeta ili o odluci o žalbi. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojima nadzorno tijelo ima sjedište.

Pojedinac sve zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava u svezi s osobnim podacima može u pisanom obliku uputiti voditelju obrade, i to na jedan od kontakata navedenih na internetskoj stranici https://silenos-grijanje.com/kontakt/.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u svezi s osobnim podacima voditelj obrade može od pojedinca zahtijevati dodatne podatke, a akciju može odbiti samo u slučaju ako dokaže da pojedinca ne može pouzdano identificirati.

Na zahtjev pojedinca kojim on ostvaruje svoja prava u svezi s osobnim podacima voditelj obrade mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva.

Obavijest nadzornom tijelu o povredi zaštite osobnih podataka

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka Ponuđač je o tome dužan obavijestiti nadležno nadzorno tijelo, osim kada je vjerojatno da povredom nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinaca. Kad prilikom povrede postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuđač je o povredi dužan obavijestiti policiju ii/ili nadležno tužiteljstvo.

U slučaju da se radi o povredi koja može predstavljati rizik za prava i slobode pojedinaca, Ponuđač je dužan o povredi odmah čim je moguće, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose. Pojedinac mora biti obaviješten na razumljivom i jasnom jeziku.

Objava promjena

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na ovom internetskom mjestu.

Korištenjem internetskih stranica pojedinac potvrđuje da prihvaća i da se slaže s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti.

Ažurirano: 20. svibnja 2018.